Spice Garden

Spice Garden สวนแห่งการพักผ่อนแห่งใหม่กลางใจเมือง

Spice Garden สวนแห่งการพักผ่อนแห่งใหม่กลางใจเมือง สะดวกสบายแบบรอบด้าน เดินทางมาก็ง่าย จากประตูท่าแพเดินมาเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึง