” นิยมพานิช Mobile Expo “

งาน ” นิยมพานิช Mobile Expo “ช้อปมือถือใหม่ แบบไร้สัญญามาผูกมัด 📲ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 63 ณ นิยมพานิชทุกสาขา