ทุ่งข้าวบาร์เลย์สีทอง

ทุ่งข้าวบาร์เลย์สีทอง ที่ต้องลองไปสักครั้งในชีวิต!!

ทุ่งข้าวบาร์เลย์สีทอง ที่ต้องลองไปสักครั้งในชีวิตส่งท้ายที่เที่ยวเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาวด้วย “ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง”