อุตสา ชงที่บ้าน

พักใจในป่าใหญ่ ดื่มกาแฟ อุตสา ชงที่บ้าน

อุตสา ชงที่บ้าน พักใจในป่าใหญ่ ดื่มกาแฟชงที่บ้าน ร้านนี้น่ารักมากจ้า กับบรรยากาศบ้านไม้ที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมเล็ก ๆ ของแม่กำปอง