น้องๆ CGM48 ทั้ง 8 คน เล่าถึงประสบการณ์ในการถ่ายทำ MV Single แรก “ เพลงเชียงใหม่106 ”

ขอบคุณน้องๆ CGM48 ทั้ง 8 คน ที่มาร่วมพูดคุยและสร้างสีสั …

น้องๆ CGM48 ทั้ง 8 คน เล่าถึงประสบการณ์ในการถ่ายทำ MV Single แรก “ เพลงเชียงใหม่106 ” Read More »