Ryota Shabu

Ryota Shabu สาขา The Wall ชาบูชั้นบน ราคาเพื่อคนทุกชั้น

Ryota Shabu สาขา The Wall ชาบูชั้นบน ราคาเพื่อคนทุกชั้น นี่ไม่ได้อวยเกินจริง เพราะลิ้นเราไปสัมผัสมาแล้ว กับน้ำซุป 4 รสชาติ